Rakovnické paměti 19. století. Zápisky Františka Hovorky. Kronika Ferdinanda Malce.

Rakovnické paměti 19. století. Zápisky Františka Hovorky. Kronika Ferdinanda Malce.
  • Výrobce: SOkA Rakovník
Kód produktu: AD78
Cena bez DPH: 239,13 Kč
Cena s DPH: 275,00 Kč

Editor: Jan Černý

Jedná se o zápisky knihovníka a archiváře Františka Hovorky (1801–1873), uložené v rakovnickém okresním archivu a v Knihovně Národního muzea v Praze. Hovorka patří k nejznámějším místním obrozenským aktivistům. Ferdinand Malec (1836–1921) začal sepisovat svou obsáhlou kroniku v roce 1885, nejdříve z pověření obce, poté, co ji zastupitelstvo odmítlo, se jeho práce změnila v soukromé zápisy. Malcova kronika je uložena v rakovnickém archivu a týká se let 1800–1900, Hovorkovy zápisky obsahují některé drobnosti z konce 18. století a autor je dovedl až do své smrti. Edice je vybavena úvodními studiemi, pomocným aparátem včetně jmenného, místního a věcného rejstříku, a bohatým obrazovým doprovodným materiálem.

Rozsah 439 stran

—————